“Fon Pansyon Sesel i oule enform tou pansyonner ki pe ganny en pansyon ensi ki bann ki pe resevwar Pansyon Spesyal Servis Piblik ki peyman pour mwan Septanm pour fer Lendi 19 Septanm. Pansyon pour ganny transfer dan zot kont labank parey labitid.

Tou bann pansyonner pe osi ganny enformen ki aparti mwan Septanm, peyman pansyon Sekirite Sosyal ki Fon Pansyon Sesel ti abitye peye pour aprezan ganny peye separeman par Lazans Proteksyon Sosyal.

Savedir, zot pansyon total pour reste parey me peyman pansyon pour ganny fer separeman.

Pour plis lenformasyon oubyen leklersisman, bann pansyonner i kapab pran kontakt avek lofis Fon Pansyon lo nimero telefonn 4294650. “